"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Vláda našla způsob jak pomoci k lepšímu a klidnějšímu životu

14.08.2011 09:02

 

Našla si způsob , jak uklidnit situaci se znečištováním obecně a to tak jednoduše, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)  navrhlo, aby z "IRZ" (integrovaný registrznečištění) zmizelo celkem 938 podniků z celé ČR!!!!!!

  Od 240 podniků bychom se nedozvěděli, jaké chemické látky obsahují odpady z jejich provozoven (nesledovalo by se 62 ze 72 látek v odpadech).

Toto je řešní opravdu špatné situace se znečišťováním podle filozofie mašiny na dluhy jak ji známe.Nejdříve omezit možnost občanům vstupovat do řízení ve věci průmyslové výstavby a infrastruktury a potom jim pomalu a potichu samozřejmě zamezit i právo na objektivní informace.

Takže z občanů je už jen pracovní síla jsme prostě nástrojem systému našeděti jsou odchovem pracovních sil ?

 

Aneb/ umlčet,zaslepit,ohlušit........................................

tri-opicky-arnika.png

Oslepit-ohlušit-umlčet to tu už párkrát bylo nic vám to nepřipomíná.

 

Opravdu si myslíte, že nám nepřísluší práva o která neustále přicházíme., ale k věci a do detailu.

Jde o to, že by zmizely data o celkových emisích do ovzduší, vody a půdy by nebyla k dispozici od 860 podniků.!!!!!

 Zmizely by tak i informace o provozech jako Kronospan, Fremach, RIHO, HOBAS a jiné, které dlouhodobě dominují na prvních příčkách celorepublikových žebříčků největších znečišťovatelů rakovinotvornými látkami, mutagenními a perzistentními látkami (POPs) či obtěžují zápachem okolí svých provozů. O obrkotlech Lakšmiho Mitalla nemluvě.

Dokonce by zmizely i   čistírny odpadních vod (např. v Ostravě), získané  údaje totiž vypovídají  o vlivu průmyslového znečištění na životní prostředí !!!!

Taky se ptáte proč stále vás nic nenapadá . Jednoduše není li žalobce není soudce .Nemáteli informace nemůžete láteřit a stvět se na odpor!

Stále jsou , ale tady i lidé kteří se snaží seč jim síly stačí aby otevírali lidem oči a ukazovli i na souvislosti které běžným lidem unikají(PROTO DĚKUJI LIDEM Z ARNIKY ŽE MNOHÉ HLÍDAJÍ ZA NÁS/VÁS). I toto je způsob jak pomoci jak se

angažovat přestaňme se tvářit, že se nás to nijak netýká. Jde o náš životní prostor o naše životy o zdraví našich dětí jde o jejich budoucnost, když už náš osud nurveme z koloběhu bezmoci nemusíme toto dogma předávat dále svým dětem.

Mnoho z nás nemá čas ani chuť se angažovat podpis pod petici je tím nejmenším co můžete udělat, proto abychom objektivně mohli sledovat(nebo jiní tak mohli činit za nás) jak to je v reálu s kvalitou životního prostoru zda už se nekoupeme v toxické žumpě Evropy doslova.Touží snad někdo po tom a by Čechy byly opravdu toxickou žumpou Evropy.

Vzhledem k úrovni politické mašinérie, která si zde na střídačce vládne. Kde máme životní náklady skoro na úrovni Švýcarska -přijmy na dně Evropského standartu a korupci na úrovni Kambodži.Už nám mnoho nezbývá jelikož nám hrozí, že nám zbude jen voda a vzduch možná někdy chleba. Měla by být ona voda onen vzduch i každý kousek země hýčkaným bohatstvím.Volební sliby ani jaká koli stranická příslušnost nás nenakrmí nedá nám možnost se nadechnout.

Nenechte se balamutit je to na vás jak se životy naložíte nikdo nemá právo brát lidem možnost na normální životní prostor.Listina práv a svobod je zákon nad zákony i u nás v Blbákově

Podpořte prosím petici :

 

 

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme: 

  •  zachování stávajícího rozsahu ohlašovatelů (tj. zachování § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb., kterým se zřizuje IRZ a který vymezuje další ohlašující subjekty neuvedené v příloze I nařízení o E-PRTR)
  • a zachování ohlašovací povinnosti pro látky v přenosech v odpadech stanovené přílohou č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011 

Petiční výbor:

 

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika

Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

 

 

podpis na této stránce viz odkaz:

https://arnika.org/petice-neomezujte-irz#signpetition

 

Vyhledávání

Kontakt