"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Tisková zpráva o.s. OPS Obchodní Centrum na ulici Studentská

22.10.2011 05:47

 

o. s. OPS Havířov 21.10.2011

 

 

 

 

Dne 29. 9. 2011 bylo zveřejněno na úřední desce Moravskoslezského kraje oznámení

o záměru výstavby obchodního centra v Havířově na ulici Studentské. Plánovaná stavba bude o rozloze 8 014 m2, se zastavěnou plochou 3 529m2.

Při prostudování zveřejněné dokumentace ke zmíněnému záměru došlo o. s. OPS k závěru, že realizací projektu jak byl předložen, dojde v dané lokalitě k necitlivému zásahu nejen do zeleně, ale zhorší se také komfort bydlení v přilehlé lokalitě.

Celková plocha zabraná pro tento záměr je přes 8 000m2. V celém rozsahu této plochy se zničí veškerá zeleň a další zásahy se dotknou evidentně nejen předmětného pozemku. Tímto dospějeme k odstranění lokace, která doposud plnila i funkce jako snížení prašnosti, omezení hluku z přilehlé komunikace a vyvažující prvek zlepšující mikroklimatické podmínky.

"Realizace takového záměru jak je představena investorem nijak nereflektuje na skutečnost, že Havířov je podle MŽP řazen mezi lokality se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nejvýrazněji se projevují emise suspendovaných částic (polétavý prach) PM10. Cestou ke snížení těchto emisí je omezování dopravní zátěže ve městech, jak osobní, tak zejména účelové dopravy. Pro tento fakt, i podle dosavadních snah Magistrátu města Havířova, se situují podobné záměry do okrajových částí města. Přes tyto evidentní skutečnosti investor nijak nezvážil kompenzaci zdevastované zeleně náhradní vhodnou výsadbou. Podle nás investor nedostatečně zhodnotil dopady realizace na danou lokalitu a lidi bydlící v naprosté blízkosti," řekl za o. s. OPS Jan Nezhyba. 

 

V podobném duchu se vyslovil i vedoucí kampaně STOP-Market za o. s. OPS Bohdan Svorník, který upozornil na další dopady realizace: "V této lokalitě dojde k nárůstu dopravy a s tím poroste i pravděpodobnost vzniku dopravních nehod, při kterých jsou účastníky děti. Vždyť

v okolí je spousta škol a školských zařízení a zrovna v této lokalitě je zvýšený pohyb dětí. Jde nám i o jejich bezpečnost. Navíc ve městě je podobných prodejních zařízení dostatek, nenechme si zabetonovat každý zelený prostor mezi domy."

 

Na veškeré tyto problematické aspekty upozorňuje o. s. OPS ve svém vyjádření podaném na MSK na odboru životního prostředí a také stavebního úřadu, ke kterému bylo připojeno

i oznámení o účasti sdružení v dalších řízeních týkajících se zmiňovaného záměru.

Vyhledávání

Kontakt