"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Tisková zpráva o.s. OPS k záměru zbudování zařízení na zpracování odpadů z energetiky v lokalitě města Havířova.

13.12.2011 07:04

 

Tisková zpráva o.s. OPS k záměru vybudování zařízení na zpracování odpadů. Gemec-Union a.s.

 

 

Navzdory kritickému stavu ovzduší, se zde v poslední době množí záměry, které jsou svou povahou klasifikovány jako stacionární zdroje znečištění. Mezi tyto snahy patří i záměr společnosti Gemec-Union a.s., která chce vybudovat zařízení na výrobu rekultivačních směsí s kapacitou výroby 50 000 tun/rok v lokalitě Dolní Suchá.

Jako suroviny pro výrobu se používají odpady z elektráren, tepláren, čističek odpadních vod a čiření. I přes snahu vměstnat se do připomínek ze strany magistrátu města Havířova, se investor omezil produkci emisí tuhých částic do ovzduší, ale zcela nevyčerpal technologické možnosti pro omezení jejich vzniku.

Tento počin je zcela a jen závislý na dopravě po silnici, a to včetně zásobování tak důležitými surovinami pro provoz jako je voda a palivo pro elektrocentrálu. Přitom se v dispozicích pozemku v předmětné lokalitě Dolní Suchá nachází vhodná vlaková vlečka.

Za zmínku jistě stojí i obsah látek v materiálech pro výrobu, k čemuž je nutné podotknout, že firma stejným jednáním a provozní praxí již evidentně způsobila vícero problémů v Čechách, konkrétně v Žacléřských dolech. Na podivnou praxi a nevyzpytatelnost „koktejlů“ představovaných jako certifikovaný výrobek již upozorňovali i dotázaní členové Akademie věd ČR, kteří se vyslovili kriticky právě ke kauze Žacléřské doly v pořadu ČT „Nedej se“.

Je známo, že pravidla pro certifikaci výrobku jsou daleko měkčí než pravidla pro nakládání s odpady. A tak skutečný obsah i možné výluhy do půdy a spodních vod nikdo detailně nesledoval a doposud nikdo neprovedl komplexní zkoušky ekotoxicity samotných výrobků.

Jakožto občané města a členové sdružení, které sleduje ochranu životního prostředí v našem kraji, jsme znepokojeni těmito a podobnými záměry, které nijak nezohledňují aktuálně kritický stav se znečištěním ovzduší, dalšími ekologickými zátěžemi obecně a nadále jsou svou povahou dalšími zdroji znečištění v již nepřehledné škále znečišťovatelů v regionu.

Vzhledem k závažnosti situace, která zde panuje, jsme přesvědčeni, že tento záměr je pouze dalším zhoršujícím faktorem v skoro již neřešitelném problému se znečištěným ovzduším. A o to více je zřejmé, že svou činností v oblasti rekultivací důlních škod jsou „koktejly“ firmy Gemec-Union a.s. jen další ekologickou zátěží do budoucna.

Zařízení je přitom klasifikováno jako střední stacionární zdroj znečištění. Město Havířov se řadí k místům se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na tyto skutečnosti se vztahuje direktiva ministerstva životního prostředí (48509/ENV/08) ze dne 27.června 2008, kde se uvádí: V území, kde dochází k překračování imisních limitů, nepovolovat výstavbu nových ani rozšířování stávajících zdrojů znečištění ovzduší. uvedl vedoucí kampaně „Stop pollution“ Jan Nezhyba.

Z výše uvedených důvodů jsme vstoupili do řízení EIA a nadále se budeme účastnit dalších řízení týkajících se tohoto záměru (rovněž ve spolupráci s ostatními organizacemi, které se vyjádřily v minulosti k činnosti firmy i samotné EIA tohoto projektu). Naší snahou je do budoucna omezit možný vznik nových zdrojů znečištění a rozšiřování těch stávajících, v čemž vidíme jednu z možných cest vedoucích ke zlepšení životního prostředí.

 

 

Za o.s. OPS Jan Nezhyba

Vyhledávání

Kontakt