"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Studie zaměřená na problematiku života v místě bydliště českých rezidentů

03.10.2011 06:40

 

Studie přináší pohledy dva.

Životní prostředí není tak problematické, jak vypadá.

Lidé pod Ekonomickými tlaky a po mediálně vhodné masírce nabírají děsivě devastující myšlenky.

 

I když lidé deklarují problematiku životního prostředí jako důležitou, nemají s ní Češi příliš velké starosti. Se stavem přírody a čistotou ovzduší jsme převážně spokojeni.

Při pohledu na toto souvětí mě napadá, že minimálně studie vychází z jiných lokalit než je deklarováno nebo snad dotazovaní nebyli při smychlech. Ovšem při podrobném čtení Studie „Invekto faktum“ ze dne 26.9 2011 člověk znalí problematiky a skutečné závažnosti nynějšího stavu s životním prostorem a jeho zhoršující se tendencí. Po chvilce vycítí to co motivuje lidi k takovému tvrzení co je tlačí do takových to prohlášení.

Ad1 zřejmě ještě nenastal čas Smogových radovánek občanů Ostravy neb by se drtivá většina vyslovovala jistě jinak.Co do tvrzení Pražanů ti mě nijak nepřekvapily, tam doprava zřejmě je tím nej problémem (PM10 a další) a tak tam se řeší situace, ke kterým se trochu kontra produktivně vytváří nové dopravní tepny co hrnou mnohdy ještě větší hromady aut do středu velkoměsta.Tak že omezením vlastní pohodlnosti vyřešíme více jak půl problému jen chtít.

Co do nás Ostraváků je viditelné že tady hlavní tlak je socio-ekonomická situace populace žijící v této aglomeraci, neb snad každý vidí spásu v příležitosti pracovat pro korporáty v kraji bez ohledu na dlouhodobé aspekty jejich říkejme tomu podnikání.A tak tyto odpovědi jsou spíše výsledkem neutěšeného stavu života Ostraváků a jejich závislosti na jediném odvětví, které tady rádoby prosperuje. Takže je nám tento postoj vlastní nebo situace nutí lidi uvažovat tímto směrem, podle mého je B správně.

Mnohé o mém názoru vypoví i tento odstavec ze stejné studie kde je vidět že nejde zrovna o spekulaci.A jelikož věřím v základy humanitní psychologie vypovídá to o mnohém.

Mezi Prahou a Ostravou jsou zásadní rozdíly právě ve vnímání nejsilnějšího problému, který trápí Čechy – nezaměstnanosti. Zatímco v Praze tento problém cítí jen 18 %, v Ostravě je to více než trojnásobek, 71 % osob. Silné obavy ze ztráty zaměstnání, buď u nich osobně, nebo u někoho z rodiny, pociťuje v Praze jen 15 % obyvatel, v Ostravě je to více než dvojnásobek – 32 %. „

Stačí tedy zapomenout na výsledek (dogma z něj plynoucí)a poohlédnout se po příčině. Okamžitě je výsledek hned úplně vidět v jiných superlativech.

 

V Ostravě i Praze je znečištění ovzduší vnímáno hůř než v celé ČR. Podle názoru obyvatel těchto měst je způsobeno především silnou koncentrací automobilové dopravy. Jako nejvíce ohrožující látky respondenti uváděli především výfukové plyny (19 %). Lidé také mají za to, že se situace ohledně automobilových emisí dále zhoršuje, v Ostravě si to myslí více než polovina obyvatel (54 %). 

O podílu průmyslu na znečištění na Ostravsku se vedou dlouhodobě spory mezi neziskovímy organizacemi a Politickou garniturou. Mnohdy až zarážející rozdíly ve zprávách o tomto stavu jsou patrné podle toho kdo jejich zpracování zadal.Jedni ukazují na drtivý podíl Průmyslu jiní zas na Dopravu a Lokální topeniště. V mnohém situaci řeší nový ministr životního prostředí se svou Kluasoidní rétorikou o ekoterorismu -vyděračských spolcích a nutnosti tvrdé ruky kapitalismu. Vhodným způsobem prezentovaná čísla přesouvají skutečný problém jinde a tak rozdrobňuje oponenty na dva tábory. O síle mediálního tlaku svědčí skoro neomezené rozpočty pro kampaň ze strany Kraje a ministerstva a omezené možnosti těch co to tlačí z vlastních kapes a tak účinnost na obou stranách je výsledkem zase jen ekonomických možností obou skupin.Mnohé zprávy ukazují při rozborech obsahu emisí na 80%podíl průmyslu na znečištění na Ostravsku kde se pak o těch zbylých dvacet dělí lokální topeniště a doprava. V Praze je zase evidentním strašákem zatížení dopravy na celou pražskou aglomeraci o možnostech snadných řešení oproti Ostravě se znovu rozvádět nechci.

 

Zajímavé srovnání nabízí preferenci hospodářských odvětví. Zatímco Pražané preferují rozvoj školství, energetiky nebo zdravotnictví, lidé v Ostravě by nejraději rozšířili těžký průmysl. Jedná se především o tradiční zpracování železa a oceli (preference 34 %, zatímco v průměru ČR jen 6 %) a automobilový průmysl (32 %, zatímco v ČR jen 17 %). Je tedy vidět, že i když je průmysl v Ostravě vnímán jako znečišťovatel ovzduší, lidé přesto mají za to, že podporu a investice si zaslouží právě tradiční odvětví Ostravského průmyslu.

I tento odstavec svědčí o mnohém prakticky svědčí o neutuchající snaze na Ostravsku udržet prim pro průmyslové korporáty i když podle ekonomické situace a zaměstnanosti v kraji je jasně vidět, že většina lidí chtě nechtě musí uplatnění hledat jinde. I směr vývoje v průmyslu směrem k automatizaci svědčí že zde nám růže nepokvetou . Pobídky ministra životního prostředí, také vedou situaci jiným směrem než k podpoře zlepšení stavu když za vylepšenou emisní situaci například Mittal dostal možnost uspořené emise z provozu využít ke kompenzaci vzniku nového zdroje znečištění ! A tak po akci Odprašujeme přišla akce rozšiřujeme, ale pod zcela jiným, zavádějícím a mediálně vhodnějším názvem.A tak Ostravanům mnoho prostoru pro soudnou a svobodnou volbu nezbývá.

Na závěr:

Pro aktuálně plný talíř a teplo domova, ale takto naše děti přichází o budoucnost a lidské osudy se zřejmě již na trvalo pod takovým tlakem z rozhodování politiků naprosto vytrácí. A lidé jsou cíleně tlačeni tam, kde je jich nejvíce potřeba v koutu pro tiché usměrněné a odevzdané občany.

 

Bandita-cz

 

Zdroj studie:https://www.factum.cz/463_zivotni-prostredi-neni-tak-problematicke?PHPSESSID=a66d7167272ac9c66c9a2d4ce33434a3

Vyhledávání

Kontakt