"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Občané nebojte se./Aneb prohlášení unie bezpečnostních složek versus skutečnost...

18.08.2011 06:23

Občané nebojte se. 

Aneb  prohlášení unie bezpečnostních složek versus skutečnost...

 

Když jsem si tak v hlavě přemítal o dění na Šumavě problesklo mi, jako kontrast jisté prohlášení Unie Bezpečnostních složek, které se mi dostalo do ruky sice ve spojitosti s njiným děním, ale má s aktuální situací oklo zásahu policie na Šumavě mnoho společného.

Nutí mě tedy přemýšlet nakolik je různorodé osazenstvo sborů Police ČR, nebo vlastně jak moc početné je členství v oné Unii Bezpečnostních složek a jak moc se nenetýká jejich vize ne členů v této organizaci.

 

Než se začnu zaobírat zásahy policie prohlédněme si ono prohlášení . S dovolením uveřejním i odkaz na úplné znění.

https://www.evropsky-rozhled.eu/mimoradne-prohlaseni-odborove-organizace-unie-bezpecnostnich-slozek-mv

 

Po posledních událostech, které víří vzduch v této zemi, jsme nuceni vydat za své členy rozhodnutí, ke kterému máme od členů UBS-MV mandát. Vzhledem k tomu, že Policie ČR je policií apolitickou a chrání občany ČR, vydává tato odborové organizace, zastupující své příslušníky UBS u policie, toto prohlášení:

Poslední události, jež zasáhly naši společnost ukázaly, jakým způsobem lze hodnotit morální, lidský a profesní kredit naší politické scény. Nebojíme se říci, že občané České republiky jsou již na pokraji tolerance vůči těmto praktikám a nesouhlasná nálada může velmi brzy přerůst přes hlavy vrcholných představitelů politické moci.

Nadávky a výsměch politiků, vzkazy přes média o policejních flákačích, snižování mezd bezpečnostním složkám a armádě ČR na hraně únosnosti, nedává poctivým policistům ve společnosti dobrý kredit. Avšak policie musí konat dle zákona, dbát na pořádek a v případě porušení zákona občany ČR, sjednat pořádek. Pokud by ovšem měla PČR a jiné bezpečností složky zakročit proti pokojně demonstrujícím občanům této země, které se řídí Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, je Unie bezpečnostních složek proti jakékoli této politické zbrani vůči obyčejným lidem.

V roce 1989 byla Policie (tehdejší Veřejná Bezpečnost) zneužita proti samotným občanům národa Československého. Tato situace se již nesmí nikdy, podotýkáme důrazně, nikdy opakovat. Pokud by mělo v budoucnu dojít k sociálním a občanským nepokojům občanů ČR proti jakékoli vládě a  pokud při těchto možných protestech nebude docházet k naplnění skutkové podstaty trestných činů, policie ČR nesmí zakročit proti hlasu lidu (dle Ústavy a LZPS ČR).

Věříme, že k takovému incidentu nikdy v této zemi nedojde a plně podporujeme jakékoli slušné protesty, které jsou v mezích zákona. Sdružujeme stovky policistů, kteří jsou slušní, odpovědní, morálně vyspělí a poctiví. Pokud by ovšem některý z našich členů vykročil nesprávnou cestou a nerespektoval morální kredit policisty a povinnosti policisty, Unie bezpečnostních složek se s tímto svým členem navždy rozloučí a sama nechá svého člena řádně prošetřit.

Apelujeme na všechny příslušníky bezpečnostních sborů, aby se při  své službě, při svém vystupování a zejména při výkonu ochrany zájmů chráněných zákonem, nenechali zastrašit a řádně si plnili své zákonné a  morální povinnosti a cíle. Vnímáme toto prohlášení, jako morální a  profesní povinnost a jako naplnění přísahy příslušníka Policie ČR. Policie je zde pro občany, NE pro politické strany. Proto konejme tak, jak nám ukládají zákony této země, Ústava ČR, Listina základních práv a  svobod. Jsme přece také jen lidé a občané této země.

Výkonný výbor Unie bezpečnostních složek MV

 

 

 

Už v prvním bodě,nazval bych ho trefně myslíme to s vámi upřímně. Se píše cituji“Nadávky a výsměch politiků, vzkazy přes média o policejních flákačích, snižování mezd bezpečnostním složkám a armádě ČR na hraně únosnosti, nedává poctivým policistům ve společnosti dobrý kredit. Avšak policie musí konat dle zákona, dbát na pořádek a v případě porušení zákona občany ČR, sjednat pořádek. Pokud by ovšem měla PČR a jiné bezpečnostní složky zakročit proti pokojně demonstrujícím občanům této země, které se řídí Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, je Unie bezpečnostních složek proti jakékoli této politické zbrani vůči obyčejným lidem.“

Pokud mi je známo na Šumavě se jednalo o poklidný protest občanů. Kteří svým jednáním se snažily upozornit na nezákonné jednání. Kdyby ona diskuze s Lesa pánem Stránským nevázla od počátku na neochotě diskutovat ne s Ochránci přírody,ale odborníky kteří také bubnovali na poplach a následně se i samotných protestů i pak účastnily. Nemusela tato kauza přerůst na Demonstraci POLICEJNÍCH praktik a státní výkonné moci. Příslušníkům Policie nesnižují kredit Politici, ale doposud nepřesvědčily zřejmě nikoho krom sebe samých o tom, že by nebyli zas a znova Holí v rukou politiků proti Občanské nespokojenosti.

Proto i odstavec se statí o roce 1989 ztrácí na lesku když si člověk promítne spektrum událostí od roku 89. Účast policistů na různých kauzách naposledy Rodinný podnik Vyděračů v Brně a další z mnoha.Včetně praktické ukázky síly amorálního (v té době )vůdce ČSSD v roce 2005 Czek-Tek.

Když jsme tady u CZEK-TEKU není náhodou, že ten stejný člověk(?)kdo nechal mlátit i lidi, kteří se snažily dostat z kola ven mnohdy i k Zdravotníkům u sanitek . Dostal šanci znovu se osvědčit a tak bezpáteřní Policejní profík posvětil znovu policejní praktiky a bijecké party dostaly zelenou.

 

Věříme, že k takovému incidentu nikdy v této zemi nedojde a plně podporujeme jakékoli slušné protesty, které jsou v mezích zákona. Sdružujeme stovky policistů, kteří jsou slušní, odpovědní, morálně vyspělí a poctiví. „

Tomuto chtěli věřit asi mnozí lidé a mnoho z těch co chtěli věřit dostali i šanci se přesvědčit o opaku. Netuším kde spatřily Policisté na Šumavě neslušné či agresivní nebo snad protistátní a protiprávní jednání. Kde jsou opravné prostředky Občanů, když kdejaký potentát s vhodnou podporou Soudu či jiných institucí díky možnosti všelijakého výkladu práva s posvěcením kulatého razítka, stále konají nepravosti proti přesvědčení Občanům ČR ?

Takže stačí aby se schoval evidentní Despota či lump za vhodné zákony, které si evidentně potentáti konstruovali na míru a je vyřešeno. Kdyby i časem ony lumpárny vyšli najevo stále mají imunitu výslužné za Parlamentní a jiné dýchánky to je kouzlo politiky v ČR. JEŠTĚ TADY SVITLA DALŠÍ MOŽNOST A TO TA ŽE ONI ZASAHUJÍCÍ NEJSOU TI POLICISTÉ O KTERÝCH SE TAK KVĚTNATĚ HOVOŘÍ V POSLEDNÍ VĚTĚ“Sdružujeme stovky policistů, kteří jsou slušní, odpovědní, morálně vyspělí a poctiví. „

Bohužel se budeme muset asi smířit s tím že Policie je v prvé řadě výkoným nástrojem moci !

Čili je jeho represivním orgánem ergo tedy hájí evidentně ne zákony, ale aktuálně vhodně vedený výklad práva, tak jak to předvedli mnozí příslušníci zasahující na Šumavě.

 

Šlo to i bezbolestně...?

Jednoduše se příslušníci PČR na Šumavě v mnoha případech podivnými násilnými způsoby snažily měnit přesvědčení Občanů účastnících se protestů. I ze své praxe vím že se dá z lokality člověk vyvést a vyvést. A přesto že se mnozí necukali pokud jim páčící techniky, nebo želízka, či ochotný Policista stimulací vytyčených a doporučených bodů nepůsobily nepřiměřenou bolest. Mnozí snad i většina zarputilých protestujících končila obličeji v kalužích bláta, příkopech atd. Byli Drženi nesmyslně dlouhou dobu neboť to zákon umožňuje, proto že podle pokřiveného výkladu práva se opětovně i po upozornění dopouštěli porušování zákona tím, že prezentovali svůj postoj byť formu byla Občanská neposlušnost.

 

Kde má tedy občan zastání kde jsou jeho stejně expresní Exekutiva,tak jak bylo umožněno Nár. Parku Šumava. Proč jedno podání je do tří dnů projednáno odsouhlaseno a jiné mizí v dáli v koloběhu přesouvání kompetencí ve věci učinění rozhodnutí.. Čili tak jak za Cara Klacka , komunismu nebo jiného, despotizmu nezbývá než se osobně účastnit protestů stát si za svým přesvědčením a neutuchat ve snaze ovlivňovat život oklo sebe. Byť by odrazem činů byli zas policejní hole protože takových akcí se přeci neúčastní ti bodří kluci z unie ozbrojených složek ti co se o nich píše jako o těch „stovkách policistů, kteří jsou slušní, odpovědní, morálně vyspělí a poctiví. „ Proto že tam jsou vždy jen ti jak se píše o kus níže Policisté co brání jen ty zájmy chráněné zákonem...

 

Bandita-cz

Vyhledávání

Kontakt