"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Kompenzační opatření v případech výstavby v městských částech, jsou také zlepšujícím faktorem. Ne přítěží pro investory.

26.12.2011 06:31

 

V případě záměru výstavby Obchodního Centra  na Ulici Studentské v Havířově. Upozorňovalo o.s. OPS  na absenci jakýchkoli kompenzačních opatření za ztrátu zeleně v předmětné lokalitě.

Jedním z možných opatření a že jich je mnoho. Patří tzv. Zelené střechy a to neznamená označení barvy krytiny, ale zcela jiný přístup k možnostem využití střešních ploch. Jelikož  členové o.s. OPS nechtějí  být pouze „Kverulanti"  představily možnosti na které poukazují.

Pozitivních funkcí vegetačních střech je mnoho mnohé jsou výhrou i pro investora ostatní slouží ku prospěchu všem a o tady přeci jde.

Důležitou funkcí je zlepšení tepelné izolace objektu což je přínosem pro energetické úspory a tak i přínos pro životní prostředí.

Díky vzduchovým mezerám a mikrobiálním pochodům v zemině může zelená střecha zlepšit tepelnou stabilitu prostoru až o 25%. Za zmínku stojí i estetická funkce, jež pozitivně mění vzhled města a nechává vznikat nové relaxační zóny.Nakonec tato střecha v plné míře plní i funkce hygienické v podobě zachycování polétavého prachu, absorpce oxidu uhličitého a snížení hladinu hluku až o 40 decibelů!

Další obří službou takové střechy jsou i její retenční vlastnosti tzn. Pod pojmem „Retenční vlastnosti zelených střech“ rozumíme schopnost zelených střech zadržovat vodu, za stále častěji používaným pojmem „Decentralizovaného hospodaření s dešťovou vodou“ se skrývá 'Vsakování', 'Využití dešťové vody' a 'Střešní zeleň'. 

V neposlední řadě je tu i ekonomický efekt. Nejen že lze se zelenou střechou ušetřit peníze za energie, vegetační porost navíc chrání funkcionalitu střechy a zvýší životnost izolace až o dvojnásobek.

Druhově se tyto zahrady dají provozovat v těchto dvou režimech ovšem s širokou škálou určení.

Intenzivní porost

Intenzivní střechy vyžadují větší péči a jsou nákladnější na zbudování než střechy extenzivní. Vhodné jsou zejména pro velké plochy a objekty s reprezentativní funkcí. Na intenzivních střechách lze pěstovat užitné plodiny.

Extenzivní porost

Oproti tomu střechy extenzivní jsou nenáročné na údržbu a jejich cena je nižší. Celkové náklady v tomto případě vzrostou zhruba o 10% oproti střeše bez vegetační vrstvy.

Druhy funkčních využití.(Tyto typy a funkčnost lze i do jisté míry zkombinovat.)

Úsporná střecha

Lehká střecha

Přírodní střecha

Retenční střecha

Parková střecha

Provozní střecha

Inverzní střecha

A tak i zde je vidět, že stačí chtít dělat věci jinak a hlavně je chtít dělat správně.

Takže vážení investoři „zapojte Eko-logiku do vašich projektů a bude snazší s nimi vyjít“.

  Info o.s. OPS/Bandita

Vyhledávání

Kontakt