"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

IRZ se zachránit asi nedaří....

22.09.2011 20:13

IRZ se zachránit asi nedaří....

 

S chutí vybičovat pobídku pro průmyslové korporace k dalším investicím v ČŘ není úplně zas tak obludným počinem, ale způsoby jak to provést jsou přinejmenším zarážející . A to asi stejně jako povaha a způsoby tlaků průmyslové loby na politickou „reprezentaci“.

Samozřejmě si MPO nenechá vymluvit vizi osekaného IRZ která by měla podle slov z Kocourkova

království jasně pomoci ulevit průmyslu od zřejmě nesmyslných tlaků veřejnosti a ne jen ono s takto zdevastovaným výkazem produkce jedů z průmyslu budeme i lépe zapadat do Evropských tabulek a co hlavně nebude nad čím láteřit už totiž nikdo při see větší snaze nebude mít informace, které by jasně ukazovali na daný stav o to hůře se nám bude přesvědčovat stát i kdokoli že ten či onen podnik je přítěží pro danou lkalitu.

Dvacátého září proběhla schůzka pracovní skupiny k IRZ nepřinesla žádný zlom a o co lépe ani jednoznačný výsledek jen se zde dobarvuje snaha MPO a MŽP na vznik průmyslového ráje kde těsně za tímto se ČR zřejmě dle slov stejného podle mého morálního zhýralce ve věci Energetické strategie státu vetneme mezi Atomovo-důlní velmoce a to pomocí „sedmi temelínů minimálně dvou zbouraných a vyvlastněných obcí spolu s mixem cca 50 Mega tun emisí „To jen pro ilustraci myšlenkových pochodů v MPO...

 

 

A tak podpora zachování IRZ od 130 starostů obcí což je poměrně velký ohlas a výrazný apel na zachování podoby nikoho nezajímá. Stejně v niveč přichází i apel za zachování současné podoby IRZ z AV ČR(Akademie věd ČR) potažmo její komise pro životní prostředí. A tak Průmyslovopolitický despotizmus nabírá podobné obrátky jako např. Kauza ŠUMAVA a mnoho dalších kde se úředníčci staví nad odborníky a i veřejnost. Opětovně se tady naslouchá úplně jiným zájmům než občanským legitmním snahám o lepší životní prostor opětovně se zde nehledí na vyjádření odborníků vše zase ve jménu laciné pracovní síly/umlčené masy pracovních nástrojů v rukou novodobých otrokářů.

ČR měla vždy ve světě věhlas daleko překračující enklávy s levnou pracovní silou proč tedy nepochopitelně devalvujeme roli ČR na toxickou žumpu s hromadou práce chtivé populace co se v tichu spokojí s drobky z pánova stolu...

Tak trochu mě mrzí že k oněm statistikám se těžko někdo může přivázat či si na ně vylézt aby je nemohl něko setnout. Tak nezbývá mnoho způsobů jak si tento registr ochránit. Snad jen žebychom načas zabránily úředním šimlům v práci tím že bychom je nepustily do kanceláří ovšem jisté je, že odrazem snahy by bylo povolání oblíbeného velitele co se nebojí nechat mydlit lidi tak jak převedl na Czek-teku a i Šumavě. Protože takové jedince potřebuje naše mašina na dluhy více jak pro ně bezduché registry znečišťovatelů.Proto že i podle slov rádoby ministra životního prostředí je třeba zatočit s ekoteroristy a hlavně je načase aby tady zavládl kapitalismus a né aby si stát řídily lidé z ulice.

Bandita-cz/ 

Vyhledávání

Kontakt