"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Informace o pokračování v projektu spalovna odpadů KIC -Krajské Integrované Centrum nakládání s odpady.

29.12.2011 06:58

Info o.s. OPS


Jak jistě víte projekt je odkázán na dotační příslib bez kterého není možné pokračovat.
Doposud i přes neskutečnou prodlevu v realizaci není financování zcela vyřešeno.
Jednání o poskytnutí úvěru i dotací probíhají v době, kdy podle Harmonogramu by měla mít společnost už od Listopadu 2010 stavební povolení a v návaznosti již mělo předcházet I.P (Integrované povolení). V Srpnu tohoto roku měl být znám už i zhotovitel.
Doposud tento projekt představovaný nepochopitelně, jako „EKOLOGICKÝ PROJEKT KRAJE“ spíše nabízí další otazníky než transparentní jednání ze strany společnosti. 
Za zmínku stojí i to, že deklarovaná otevřenost a informovanost veřejnosti začíná a končí jen cílenou antikampaní proti oponentům projektu za peníze Akcionářů společnosti čili i z vašich daní. Stále máme na paměti lživé Bilboardy „Ekologické je nerecyklovatelné materiály pálit“ což při podílu recyklace tady v kraji v době přípravy projektu, ale i dnes je více jak zavádějící fakt.
Je třeba vzpomenout i dle p. Nováka(ČSSD) pravidelné informační noviny, které z pravidla vychází také jen v případě nutnosti mediální masírky občanů samozřejmě za peníze akcionářů čili jejich.
I když těžko brát slova tohoto pána vážně jelikož mnoho z toho co napovídal je zcela mimo realitu a mnohé je účelovou lží (např. topné médium ve spalovně bude dle p. Nováka PLYN přitom v reálu jde o LTO. A podle stejného člověka jsou spalovny odpadů čističky vzduchu !)
Co znamená taková prodleva v projektu?
Do jisté míry ukazuje na určité nedostatky v projektu na které, účastníci ne jen územního řízení marně upozorňovali při řízeních. 
Praktiky Karvinské stavebního úřadu, který rozhodoval pod tlakem veřejné úplaty pro Karvinou 100 milionu korun a další nestandardní výhody v a.s.. Zcela zopakovala další instance, jelikož ta pro změnu je jedním z největších akcionářů společnosti KIC čili Moravskoslezský Kraj.
Tam to vybrousily do dokonalosti jelikož se jim podařilo vyřadit z jednání dva z účastníků. Jednoho (os. OPS) díky povedeně upečenému zákonu a to prakticky díky účelovému vzniku o.s. jak nám bylo vysvětleno. A druhého(Arnika) díky problémům s datovou schránkou.
S žádnou námitkou se nikdo skutečně nezaobíral a tak mnohé zůstává nezodpovězeno, jako například povaha a množství odpadů ze spalovny na které jsme upozorňovali je stále otazníkem. Díky tomu, že není I.P nejsou známy technologické parametry zařízení jelikož není zhotovitel a tak mnohé schvalované je stále v režimu, že se pouze předpokládá. A to jak je vidět orgánům činným v tomto řízení nedělá vůbec problém i když v případě odpadů ze spalovny jde o hromádku cca 60 000 tun/rok(*).Kvalita vypouštěných vod do karvinského potoka 80 000m3 ročně(**) a mnoho dalších.
Zarážející je i to, že se společnost rozhodla(snad pro nedostatek financí) převést povinnost zhotovení projektové dokumentace pro Integrované povolení na Zhotovitele stavby a tak se s tímto důležitým dokumentem stále otálí. Z polské strany(starosta Žebřichovic PL člen občanské komise KIC) je touto podivnou praxí poněkud znepokojen a poukazuje na úskalí, takto vedeného projektu kde si zhotovitel sám zpracovává I.P. sobě na míru stejné opodstatněné obavy má naše o.s. také.
Shrneme li toto do závěru, vypadá to asi takto.
Otevřenost společnosti a informovanost občanů je zase ta tam vytratila se spolu s mediálním zájmem o tuto kauzu. Veškerý mediální tlak a anti kampaně KIC a.s. Proti oponentům byly jsou a budou vedeny za peníze akcionářů. Způsoby a rozsah PR kampaní ukazují náskok a.s. KIC před oponenty právě jen díky financím akcionářů oproti dobrovolnické práci a samofinancování ze strany oponentů a tak se naše vaše peníze obrací proti vám.
Dodnes občané nemají tušení o „Občanské komisi“ k tomuto záměru, jelikož je o ní nikdo neinformoval a hlavně Občanská komise není občanům přístupná(stejně jako informace z pěti předcházejících jednání)! Přitom právě ona má sloužit, jako komise pro dohled nad přípravou, realizací a co více i provozu zařízení. Po skoro deseti měsících obstrukcí stěžování a proseb nám bylo umožněno až Magistrátem Města (Havířova)stát se členy komise jako zástupci města. Stejnou oklikou se do komise musel vměstnat zástupce Frygato eko p. Gavlovský pro změnu, jako zástupce Stonavy. Napadá nás stejně asi jako vás. Že s tímto projektem už může být těžko hůř, snad jen v případě, že se protagonisté rozhodli protlačit takto nedopečený projekt až k samotné realizaci za každou cenu. Což připadá v úvahu jelikož už mnoho z financí akcionářů bylo ztraceno za bezhlavé účelové kampaně a i další cílené PR akce KIC a.s. 

*60 000 tun/rok jsou odpady ze spalovny přitom se uvádí že zhruba 12 000 tun odpadů máj mít charakteristiku jako „N“ nebezpečný jedná se o toxický odpad z výluhů a filtrací spalin. Zbytek by pravděpodobně měl být odpad „O“ Ostatní ale o složení tohoto odpadu se protagonisté pouze domnívají že bude charakteristiky „O“. Jelikož dodnes nejsou známy přesné výstupy ze spalovny.
S přihlédnutím k životnosti technologie 20 let máme při zanechání kapacity 192 000 tun/rok nasbíráme 1,2 miliony tun odpadů ze spalovny. 
**80 000m3 vody spotřebuje údajně moderní spalovna odpadů přitom běžnou provozní praxí ve vyspělých technologiích spaloven je recirkulační proces technologických vod za účelem zamezení možné kontaminace vypouštěných vod a její spotřeby. S přihlédnutím k životnosti technologie 20 let máme při zanechání spotřebujeme a následně vypustíme 1,6 milionu m3 vody.
Podle studie kvalita vypouštěné vody bude taková že příbytek znečištění nepůjde stanovit. „Což je pochopitelné jelikož už dnes jsou při testech v Karvinském potoce hodnoty mnohdy mimo rozsah měření.“

info o.s. OPS koment/ J.N

Vyhledávání

Kontakt