"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

HAVÍŘ-OFF / MARKET-ON

14.10.2011 06:32

MALÉ GLOSY OKOLO KOMÍNA Z HAVÍŘOVA

 

 

HAVÍŘ-OFF / MARKET-ON

 

Tažení korporátů na Havířov pokračuje.

A jelikož je tady Hyper-slastí málo, zřídíme si další přímo mezi domy v centru města v klidové zóně na ulici Studentské.

Nepochopitelný krok .

I přes to, že hřiště leží ladem, což byl snad i záměr společnosti co vlastní Hotelovou školu s tímto pozemkem. Mě nepřipadá že nějak lidem okolo žijícím či Havířovu v globálu takto pomůžeme. To co potřebujeme nejméně je právě další zařízení tohoto typu a ještě v takovéto lokalitě.

Investor deklaruje celkovou zabranou plochu pro záměr jako 8000m2 což plně zaplňuje pozemek hřiště na kterém bude zabráno budovou 3000m2.Podle záměru investor zcela zlikviduje současnou zeleň na pozemcích, za kterou ovšem nijak vhodně nenahradí, jako kompenzaci  při realizaci záměru ani křoví před stavbou .Přitom tvrdí, že se realizace záměru okolí negativně nedotkne . Opírá se o podivnou studii dopravní i imisní, neskutečně podivně manipuluje s návštěvností.

A tak je tady další dilema pro lidi bydlící v okolí plánované stavby.

Ano či ne ?

Přináší tento záměr konkrétně nějaké zlepšení ?

V celé dokumentaci ani není zmínka o studii potřebnosti, která se běžně provádí a nemusím být specialista, ale v okolí je podobných provozoven dostatek.

To že pozemek leží ladem je asi trnem v oku estetikům plánovačům firem jako Trie Real Estate a proto je zřejmě nutné každou vhodnou zelenou plochu zastavět. Pro pohodlí občanů a šťastný život je asi nutné z takových to ploch udělat betonový plácek. Jako jediný a skutečně plnohodnotně strávený čas pro rodiny, je asi návštěva obchodního centra .

Magistrát města ovšem ukazuje snahu vytěsňovat tyto aktivity mimo lokality tohoto typu. I našim Radním je již známo, že skutečně vhodným počinem je kumulovat tyto podniky na okrajové části města. A mají k tomu spousty reálných důvodů.

Zpevněné plochy zvětšují prašnost v okolí. Absence zeleně u takovýchto projektů jasně zhoršuje zmiňovanou prašnost, ale také podstatně mění i mikroklimatické podmínky v daném místě. Takovéto záměry na sebe přitahují kumulaci dopravy osobní, ale i účelové. I zde bude nutno rozšíření stávající silnice. V místě realizace vyroste další křižovatka, která bude peprnou překážkou pro všechny děti po cestě domů ze školy(těchto zařízení je v blízkosti plánované stavby několik !).

Můžeme pokračovat obtěžujícími emisemi ze světelných zdrojů, jako osvětlení parkovišť, ale hlavně světelné reklamy, bez kterých se to přeci neobejde, ty mohou rozzářit nechtěně ne jedno okno do ložnice či dětského pokojíku.

 

Je li to nutnost jde to udělat lépe.....

 

Pokud už bychom neměli bez tohoto centra snad přežít, je tu několik reálných zlepšení pro takový projekt.

 

Parkování...

Úkolem č.1 by v těchto lokalitách měla být nutnost omezení zástavby zelených ploch, pro jejich neodiskutovatelný přínos pro mikroklimatické podmínky.Proto se jako jediné vhodné řešení jeví parkovací plochy pod centry. Umožníme kompenzovat zelení vznik takové stavby, tím nedojde ke zhoršení podmínek a navíc vhodnou výsadbou v okolí záměru lze situaci i vylepšit! Auta parkující pod obch. centrem neobtěžují lokalitu hlukem-světly. Díky odvětrávání prostor a filtraci lze i omezit možné emise prachu z těchto prostor oproti otevřenému parkování.

 

Úkol č.2 - Co se střechou ? Střecha 3000m2...pomineme-li věci vodohospodářské, týkající se kumulace dešťových vod ze střešní plochy, ale i zpevněného parkoviště. Máme podle záměru cca 7400m2 lapačů dešťových vod ! Další aspekt 3000m2 střešní plochy je, že moderní krytiny pro ploché střechy jsou koncipovány tak, aby (kromě vodotěsnosti) poskytly co největší odrazivost slunečního záření většinového spektra. Čili tato plocha se chová jako obrovské zrcadlo, které odráží UV záření. Odráží i teplo do prostoru a tak se obrovskou měrou podílí na změně mikroklimatu v místě umístnění. I na tyto nešvary je řešení ! Tyto plochy je vhodné opatřit buď štěrkovým Kačírkem(zásyp plochy štěrkem do výšky cca15cm), efektivněji se tu ale pro zlepšení nabízí možnost využití pro zelenou střechu což není sci-fi. Poskytneme li přírodě 3000m2 plochy zpět k užitku. Stane se to obrovskou výhodou pro lokalitu. Parková zeleň rozmístěná po ploše vylepšuje situaci s prašností, střecha sama zpracovává dostatek příbytku dešťových vod a dokáže ji i kumulovat pro další využití v obdobích sucha. A není jen obrovitým zrcadlem pro slunce a nestane se suchou pouští roznášející prach ze střechy po okolí.

 

Shrnu-li toto málo, je evidentní, že i tento záměr za určitých podmínek aplikací nesobeckých reálně možných opatření nemusí být zcela obludným počinem a může se stát při správné koncepci i vylepšujícím prvkem pro mikroklima, ale taky zajímavým architektonickým prvkem, který plnohodnotně reflektuje na potřeby obyvatel ne jen komerční ale i životní. A tak i takový záměr může být hoden obdivu.

Podstatné je, že stále můžete ovlivňovat podobné aktivity ve svém okolí. Stále to lze rozumě posunout, nebo pro nerozum druhé strany zastavit. Stále to jde, jelikož stále držíte svoje osudy ve svých rukou a je na Vás jak se svým osudem naložíte."Vše je jen o ochotě ovlivňovat život okolo sebe."

 

Bandita-cz

 

Tímto záměrem  se zabývá o.s. OPS 

pro informace můžete psát na email : ops.info.obchodak@gmail.com

 

Vyhledávání

Kontakt