"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Dvojí pohled na Bioplynku v Havířově / díl 2.

11.09.2011 07:59

 

Dvojí pohled na Bioplynku v Havířově / díl 2.

 

Energetický potencionál v odpadech....?

 

 

 

 

 

Každý má představu o tom čím plní popelnici, ale stejně nám uniká povědomí o tom kolik energie je ukryto v tom co hodláme vyhodit.

Ve spalovnách nebo na skládkách v ČR končí statisíce tun kvalitních druhových surovin:

papíru, hliníku, plastů, dřeva a biologicky rozložitelných materiálů. Zhruba 80% materiálů zůstává u nás nevyužito nevyrecyklováno. Jednoduše co nevyrecyklujeme a znovu nepoužijme musíme zase někde vytěžit-vykácet-vyrobit. Například u hliníku spotřeba energie u recyklace materiálu je 20x nižší než při jeho výrobě z nerostných surovin.

České odpadové hospodářství mylně považuje za prioritu zbavit se odpadů, ale nejdůležitějším úkolem je spíše snížení poptávky po nerostných surovinách. Získáváním materiálů za sebou zanecháváme totiž daleko větší ekologickou stopu než samotnou likvidací zbytkových odpadů.

A tak tyto dvě věci musí jít společně ruku v ruce.

V tomto světle, už je evidentním faktem to, že využití energetického potencionálu v odpadech neleží jen na jeho slepém pálení ve spalovnách, ale ve skutečnosti v možnostech znovu využití materiálů. Do tohoto i skutečně dobře zapadá možnost zpracování složky Biologicky rozložitelných materiálů v odpadech. Kde tato složka nemá prakticky lepšího využití než MBÚ nebo BIO-plynové stanice. Protože díky charakteru a povaze této složky v SKO je jasné že skládkováním  dochází k nechtěné tvorbě Metanu a dalších plynů bez valné možnosti jejich využití. A v případě pálení v Roštové spalovně je tento Materiál znesnadňujícím faktorem pro takové termické zpracování a destabilizuje průběh hoření, na kterém přímo zavisí i tvorba toxických látek a nutnost stabilizace pomocí použití dalších fosilních paliv(LTO/PLYN)

U procesů zpracování metodou MBÚ(mechanicko biologické úpravy) a BIO-plynkami dostáváme plný potencionál uložený v těchto odpadech. Ať už formou Bioplynů-tekutých hnojiv a při MBÚ i ktomu navíc získáváme velké množství kultivované černozemě, kterou můžeme snadno vrátit zemi zpět. I tady platí, že ne vždy jsou ty jednoduchá řešení ta správná a tak je třeba vynaložit trochu píle nad rámec prolamovaných standardů a i my jednoduše můžeme naplňovat vize opravdové zelené energie z těch opravdu udržitelných zdrojů....

 

Bandita-cz

Vyhledávání

Kontakt