"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Dvojí pohled na Bioplynku v Havířově. DÍL 1.

31.08.2011 06:05

GREEN SHOT/EXPRES

 

 


Dvojí pohled na Bioplynku v Havířově.

DÍL 1.

 

Jak je médiím vlastní, stříhají, kombinují, mnohdy trochu po svém vedou zpravodajství.

A tak se vlastně živí Hysterie tam kde by zdravý rozum a trocha inovativních přístupů mohla vyřešit vše.

Uže jen prohlášení komentátorky na - čt 1 30. 8. 2011 v 18:00 . Kde pronesla že se“ budou v tomto zařízení Energetic Centr Šenov pálit zbytky potravin, olejů“ a podobně. Není to poprvé, jak tímto zavádějícím způsobem ČT vede mínění společnosti o věcech, které mohou být přínosem ne jen pro Investora, ale při troše přičinění i ku prospěchu Městu a i lidem v něm bydlícím. Osvětlím tedy situaci co do technologie i záměru a jeho zádrhelech.

 

Nejdříve něco o Bioplynkách a jejich technologiích.

Bioplnky v prvé řadě spalují jen a pouze BIO-plyn vyrobený z surovin při dá se říct tlení bliologicky rozložitelných Materiálů !!! PRO PANÍ REDAKTORKU BIOPLYNKA NENÍ SPALOVNA !!!

A i mezi Bioplynkami jsou rozdíly v procesech výroby ve výsledcích produktů z procesů výroby Bioplynu. Jelikož onen BIOplyn není jediným produktem .

Takže jsou Bioplynky Zemědělské-Průmyslové a Lokální kde se mají zpracovávat BIO odpady ze zařízení stravovacích, potrav.výroby atd.

Můžeme dělit i na procesy výroby Otevřené,Uzavřené a smíšené provozy, kde část procesu je uzavřená a dále se zpracovávají suroviny na otv.  prostranství.

 

Konkrétně Energetic Centrer Šenov

disponuje rsp. nabízí technologii výroby Bioplynu způsobem Anaerobní digesce. Přeloženo do lidštiny to znamená, že výrobní procesy probíhají bez přístupu vzduchu. A jinak a lépe je to vyjádřeno větou Přístup vzduchu při výrobě je nežádoucí. Takže z těchto dvou vět s jediným významem je patrné, že bez přístupu vzduchu znamená v uzavřených prostorách. Při výrobě a zpracování obsažených materiálů probíhá i kompletní Hygienizace surovin. Výstupem Bioplynky je i koncentrované hnojivo v tekuté formě. Čili evidentně nehrozí, že se digestáty z výroby budou bůh zdarma vylívat na pole kde nevábná vůně by mohla obtěžovat občany. Přes všechny mnohé plus je největší překážkou samotné umístnění stavby, které přímo koliduje i s metodickými podmínkami pro umísťování těchto staveb kde je dáno, že je třeba v prvé řadě zajistit aby stavba byla umístěna na závětrné straně Měst či Obcí a v případě Mlýnů Šenov je to zcela naopak a na dohled ve směru převládajících věrtrů je 20 000 tisícové sídliště Šumbark. Zejména toto je kamenem úrazu projektu a i pro toto zavládla Hysterie z jakési Spalovny Biologických odpadů--“Blud“.

Smozřejmě najdou se i další věci týkající se samotného záměru, ale to jsou odstranitelné lehce napravitelné aspekty na rozdíl od onoho neštastného umístnění.

A přeci jedno vylepšení a i podstatný nedostatek tu je, že onu zelenou energii jak ji i mnozí nazývají je třeba provádět s rozumem. A tak se pozastavuji nad tím, že takovéto zařízení, které by zde mohlo vyrůst nijak neřeší ani se investoři nesnaží využít potencionál materiiálů k využití zejména z lokálních zdrojů. Mám namysli BIO odpady ze směsného komunálního Odpadu z Havířova. Což je podíl cca 20% složení SKO. Dodnes v Havířově dochází ke sběru BIO-logicky rozložitelných materiálů pouze a jen z RD domů kde nesmyslně odvážíme Liddem a půdě živiny které by se měly zpětně do půdy vracet a nenávratně nám a půdě kdesi mizi(RD se vyváží prakticky jen zelená posekaná tráva posbírané listí). Na skládkách mizí materiály z SKO, které mají zcela jiný potencionál využití v energetice než nechtěná tvorba Metanu na skládkách kde je metan problém ne Energetické medium.A navíc ČR je od EU za nevyužití BIO odpadů z SKO neustále kritizována a hrozí nám za to i sankce. A věřte že onu situaci nevyřeší ani nechtěná spalovna v Karviné kde je BIO složka také nežádoucím znesnadňujícím faktorem .

Nakonec myšlenka není špatná i koncept se dá dotáhnout na Sto procent. Krom umístnění je špatné i to, že nebudeme zpracovávat Primárně materiály z lokálních zdrojů a to že Město pokud zde má něco takovéh vyrůst nepodmínkuje vznik těchto technologií využitím BIO složky s SKO z Havířova.

 

Bandita-cz


next Díl 2.

Zápach z Bioplynek a způsoby měření..

Vyhledávání

Kontakt