"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Dohody o dohodách čistotě vzduchu nepřidají.

23.01.2012 16:10

 

Dohody o dohodách čistotě vzduchu nepřidají.

 

Jako v pohádce bez konce si připadám při čtení informací o řešeních situace se znečištěním ovzduší.

V Ostravě na Radnici se sešli avizovaně zástupci průmyslových gigantů. A znovu se řešilo.

Podle strohých informací z jednání je jasné jedno. Dle mého stále uniká jednajícím i viníkům to že kompenzací a řešením důsledků. Nelze napravit důvody celého problému.

I investované sumy a účast na podpoře programu Ozdravných pobytů dětí ze zatížených lokalit mluví za své.

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší vznikl 26. května 2010.

Ostrava přispívá pět milionů ročně, firmy se však do spolupráce zatím nehrnou.

Fond podpořil ArcelorMittal (dva miliony),

BorsodChem (sto tisíc),

OKK Koksovny (dva miliony)

Dalkia Česká republika (sto tisíc)

 

Zdroj:https://ostrava.idnes.cz/ostrava-pritlacila-na-velke-firmy-chce-vice-penez-na-ozdravne-pobyty-1ia-/ostrava-zpravy.aspx?c=A120119_080954_ostrava-zpravy_jog

 

Co se tedy vyřešilo ?

V podstatě se lze dozvědět toto. Zastupitelé se při jednání snažily získat finance do Fondu dětí ohrožených znečištěním ovzduší.

Zástupci průmyslu nechuť argumentovali dalšími investicemi do technologií a podobně. Také se poukazovalo na fakt, že už část peněz průmyslových gigantů plynou podle dobrovolných dohod do MŽP což se nelíbí, ani lidem, ani zastupitelům a po vůli to není samotným znečišťovatelům. Otázkou je proč se na tom v dobrovolných dohodách tedy dohodly?

Nikdo z lidí bydlících tady netouží potom své potomky každoročně posílat na pobyty, které za nějaký čas napraví to co způsobilo závadné ovzduší v kraji. Aby po návratu děti po pár dnech někdy týdnech opět sklouzly do stavu, jako před pobytem v ozdravovně a pak kolečko nemocí, sípání a dušení stejně absolvovali znovu. To je asi pochopitelné.

Pohled může být dvojí buď kopírují snahu ministerstva ŽP o obrazu práce na skutečném řešení problému nebo se opravdu útlocitně odhodlali požádat viníky o příspěvek na zmírnění dopadů jejich výdělečné činnosti v kraji. K tomuto je ale i nutno přičíst mediálně profanovaný obraz o dani obyvatel ze zaměstnanosti formou nutně zhoršeného ovzduší touto činností.

Výsledkem tedy je jen opětovné utvrzení ve faktu neřešitelnosti tohoto problému. Kde ti co znečišťují, znečišťují proto, aby zaměstnávali lidi v kraji. Pro svou charitu snad jim nezůstává na nápravu ve formě technologických opatření k odstranění chyb které ke znečišťování vedou. A samotní zaměstnanci pro přehnanou míru zaměstnanosti se jim i ostatním nedostává mnohdy ani na kvalitní topné médium a pro teplo domova si tak mnozí kouří kde čím pod nos.

Je to tragické, jak všichni svorně svou snahou směřují k jednomu cíli a přesto asi ta Matka příroda nepochopitelně hází klacky pod nohy tu zbytečný les, tu nanicovatý remízek. Proto je třeba tu přírodu zastavit rozuměj ZASTAVĚT ! Postavit kolem měst Spalovny Novákovi čističky vzduchu a k tomu vydolovat, zbořit Beskydy ať má kudy z Beskydské pánve proudit ten zkažený vzduch pryč. Vždyť to všechno je tak jasné stačí přeci jen pochopit :O)

Bandita-cz

Vyhledávání

Kontakt