"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Děje se nám za barákem. Aneb zatím co si kotle měníme nic okolo se nemění.......

06.02.2012 06:11

Zatím co se lidé dusí. Jiní si vesele podnikají a inkasují peníze za import znečištění z oblastí kde tento problém s ovzduším nemají.

Na fotkách je cisterna s popílkem zachycených ve filtrech Olomoucké teplárny.

 

 

 

 

Tisková zpráva : Smogová situace vs signál regulace v praxi

 

V areálu bývalého dolu Dukla se nachází pozemek společnosti Gemec Union. Ta zde sváží odpady jako je popílek z energetických závodů a podobné materiály. Přitom by podle povolení měla dovážet do této lokality hotový upravený výrobek. Praxe je úplně jiná, navíc při nakládání s těmito materiály, se chovají natolik nedůsledně, že svou činností zamořují okolí polétavým prachem.

Neskutečné množství prachu se uvolňuje do okolí při vykládce. Byli jsme osobně svědky, jak přistavená cisterna během vteřin zmizela v oblacích prachu z popílku, který jinde jímají do filtrů

aby neznečišťoval ovzduší. Takové chování je více než trestuhodné, zvlášť v období, kdy je dle ČHMÚ v platnosti Výstraha smogového a varovného regulačního systému, typ "PM10" na jevy: SIGNÁL REGULACE (extrémní stupeň nebezpečí).“

 

Právě na jemné prachové částice se váží toxické látky jako BaP, které se dostávají až do krevního řečiště. Tyto látky mají za vinu zvýšenou nemocnost dětí, výskyt rakoviny a dalších onemocnění, ve kterých náš kraj vede stejně jako ve znečištění ovzduší.

Jednoduše se nesmíříme se současným stavem ovzduší a budeme nadále ukazovat prstem tam, kde se evidentně nesnaží o zlepšení situace, i tam kde se porušují základní pravidla. Převrácení pozornosti na lokální topeniště a apelace na občanskou zodpovědnost je jen mizivou snahou, pokud nebudou taková zařízení a jejich provozy kontrolovány. Dokud tyto společnosti a jejich majitelé s námi nebudou sdílet společnou myšlenku, pak žádná direktiva nemůže nahradit lidskost a empatii vůči obyvatelům.“ dodal Jan Nezhyba vedoucí kampaně „STOP POLLUTION“.

 

 

OPS Havířov rozhodně bude v podobné činnosti v blízkých lokalitách pokračovat, bude cíleně předávat orgánům zodpovědným za kontroly a dodržování direktiv materiály a podněty k řešení.

Nelze nadále přihlížet tomu, jakou budoucnost chystají našim dětem svým laxním přístupem a zcela vědomě, lidé zodpovědní za tuto situaci a její řešení.

 

o.s. OPS Havířov

Jan Nezhyba

za výkonný výbor sdružení

kampaň - Zastavme znečišťování „STOP POLLUTION

 

 

foto Bandita-cz

 

Info OPS- redakce Rovně - Foto bandita-cz

Vyhledávání

Kontakt