"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Další spalovna na pořadu...

01.10.2011 08:46

Vypořádat se s dalším strašákem musí lidé z Chotíkova (u Plzně).

Další spalovna odpadů a podobně pokroucené pobídky proč stavět takové zařízení samozřejmě EU dodá asi 40% nákladů, ale i zde jsou obrovské ale !

Tato spalovna,  by podle plánu měla  ročně přeměnit až sto tisíc tun Recyklovatelných a znovuvyužitelných materiálů nejen z Plzeňska, ale podle dohody i ze vzdálenějších míst Plzeňského kraje, na toxický odpad a exhalace z komínu.

Protagonisté si mnou ruce na vznik lukrativního obchodu nijak, ale nereflektují na názory občanů, ale i odborníků kteří se k vzniku tohoto zařízení také negativně vyslovují. A poukazují na opravdové a smysluplné využití ne jen energetického potencionálu v odpadech. A tak občanům je ku pomoci organizace Hnutí Duha a její zástupce Ivo Kropáček, který má už kolem spaloven naběhán slušný maraton. K tomu zde přispívá obrovskou měrou i odborník na slovo vzatý Miroslav Šuta. Lidé se sdružují a apelují na širokou veřejnost k  těmto apelům krom peticí se už tradičně využívá i soc. sítí jako "fb(zde)" a další podpůrné akce.

Aby jsme si mohli udělat ucelený obrázek, rád bych zde odprezentoval zprávu k této kauze právě od Hnutí Duha .

30. 09. 2011

Kontroverzní megaspalovna u Plzně bude každý rok pohlcovat desítky tisíc tun kvalitních surovin, které by šlo recyklovat. Poukázalo na to Hnutí DUHA ve svých připomínkách k Územnímu řízení, které probíhá dnes v obci Chotíkov.

Ekologická organizace v připomínkách upozorňuje, že úřad, který řízení vede, dostává od investora finanční prostředky v řádech miliónů za to, že projekt spalovny povolí [1]. Hnutí DUHA dále poukazuje na nedostatečné podklady k řízení. Především se jedná o posouzení vlivu spalovny na životní prostředí, které bylo vedeno v rozporu se zákonem [2]

Veřejnost navíc neměla k dispozici řadu důležitých studií, které jsou běžnou součástí dokumentace – například takzvanou rozptylovou studii, která hodnotí, jak znečištění vzduchu z komína spalovny zasáhne lidi v okolních domech a obcích [3].

Plzeňský kraj by měl spíše usilovat o snížení vysoké produkce odpadů a zlepšení recyklace. Zatímco schválený krajský i národní plán nakládání s odpady požadují recyklovat polovinu komunálních odpadů, Plzeňský kraj v roce 2009 recykloval pouhých 21 % [4]. Plzeňský kraj by proto měl namísto sporné spalovny usnadnit domácnostem třídění odpadu a pomoci lepší a levnější recyklaci. Řešením je podle Hnutí DUHA nový zákon o odpadech, který by hejtmanství mělo podporovat.


Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Žádné územní řízení by neměl vést úřad, který dostává od investora peníze.“
 
„Spalovna každoročně pohltí desetitisíce tun kvalitních, recyklovatelných surovin. Ale v celé dokumentaci o tom není ani slovo. Přitom těžba, kácení a dolování přírodních surovin, kterými je budeme muset nahradit, způsobí ještě větší ekologické škody než samotná spalovna. Plzeňský kraj by měl u poslanců požadovat nový zákon o odpadech, který domácnostem usnadní třídění a podpoří recyklaci.“Poznámky: 
[1] Viz. Dohoda mezi Městem Touškov a Plzeňskou teplárenckou,www.pltep.cz/skladka/upload/File/kestazeni/Dohoda%20o%20spolupraci%20Mesto%20Touskov.pdf

[2] Mezi podklady v řízení chybí:

  • Ekologické škody, které vzniknou při těžbě desítek tisíc tun surovin, jež budou muset nahradit ty, co spalovna každoročně zničí. Těžba a zpracování způsobuje řádově větší toxické znečištění než provoz samotné megaspalovny.
  • Posouzení jiných variant a lokalit řešení – například lepší recyklace odpadu, či jiné zařízení jinde.
  • Vysvětlení, kam konkrétně se bude každoročně ukládat až 40 tisíc tun toxického popelu a škváry po spálení a čištění spalin.
  • Posouzení, zda by pro zdraví lidí v okolních obcích nebylo lepší vozit odpady do spalovny železniční vlečkou, nikoli kamiony.

[3] Veřejnost neměla k dispozici přílohy dokumentace EIA jako Rozptylovou studii, Akustickou studii, Studie vlivu na veřejné zdraví, Přírodovědný průzkum a Dopravní posouzení, viz.: tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp

[4] Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje za rok 2009

 

REDAKCE/info: Hnutí Duha a M.ŠUTA

Vyhledávání

Kontakt