"je jedno na jaké straně stojíte důležité je jít rovně..."

Bojíme se nadechnout....

02.10.2011 07:30

 

Okolo komína- malé glosy z Havířova :O)

 

Oxidy Síry zase a znova útoči na Ostravsko.

 

Tak a máme to tu znovu a to po několikáté opětovně se nám z Ostravských lagun uvolňuje nemalé množství oxidu síry.

Veřejnost je maximálně rozhořčena diskuze plní nesouhlasné a peprné stanoviska obyvatel a s nikým to ani nepohne.

Tak mě napadá, že informovanost je dobrá, ale to je v této věci vše.

Zaráží mě že při tomto neutěšeném kontinuelně se opakujícím alarmujícím stavu, který hraničí i s ohrožením veřejného zdraví,  ze strany provozovatele likvidace LAGUN . Nikdo z oficiálních míst nic nedělá. !!!

Stále se jen objevují soustrastné reakce ze strany politiků, ale doposud nikoho nenapadlo to vše aspoň dočasně zastavit. Copak nemá být primárním dopadem činnosti právě likvidace ekologické zátěže, ta by neměla přeci přinášet tyto rizika a potažmo další zatížení v  kraji .

Nezbývá než si myslet, že zase touha po zisku zaslepuje oči a temní mozky. Pokud situace rozptylová, jak se tvrdí dlouhodobě ukazuje na zhoršené podmínky rozptylu a pod. Není tedy rozumné práce dočasně zastavit! Onoto totiž své v tomto hraje i aspekt zjevného urychlení prací a obcházení schválených technologických postupů. Na tuto skutečnost ukazuje mnohé i zvýšená intenzita prací a transportů odpadů z lagun na dočasné úložiště odkud bude převezeno jako palivo do jisté Cementárny v Čechách když už to neprošlo v Dětmarovicích tam v tichosti ano. A tak průmyslové lobby a ruzní korporátní zhovadilci nadále těží z nenažranosti politiků a lidé se svými osudy se zase z rozhodování naprosto vytrácí. Lidem zůstávají dojemné soucitné vyjádření poltiků, oči pro pláč a plíce na roztrhání.....

Bandita-cz

Vyhledávání

Kontakt